Wikia


Aphrodite (Oudgrieks: Ἀφροδίτη / Aphrodítē) is een godin van zeer grote betekenis in de Griekse Mythologie. Ze is de godin van onder andere de liefde, de schoonheid, de seksualiteit en de vruchtbaarheid. Sommigen beschouwen haar ook als de godin van het evenwicht. Ze is uit Fenicië naar de Grieken gekomen, maar die hebben haar wezen naar hun aanleg en behoeften zo hervormd, dat zij een echt Griekse godin is geworden. Oorsprong Hoewel het beeld van Aphrodite - voornamelijk dan van Aphrodite Urania - veel oosterse kenmerken vertoont, is haar mogelijk oosterse oorsprong omstreden. Sommige geleerden dichten haar een Indo-Europese oorsprong toe, zij het met onmiskenbaar oosterse kenmerken. De rol van Cyprus schijnt belangrijk te zijn geweest voor het oosterse element in het Griekse Aphroditebeeld. Buiten de oosterse hypothese is er de weinig waarschijnlijke stelling van Tümpel dat ze van Thessalische oorsprong zou zijn, daar haar cultus in Thessalië en Boeotië zeer verbreid was. Indien we in de naakte vrouw van wie de genitaliën sterk gemarkeerd zijn en die omringd wordt door vogels op enkele gouden plaatjes uit Myceense schachtgraven, al een voorstelling van Aphrodite mogen zien, moet men zich afvragen in hoeverre ook de Myceense en zelfs de Minoïsche beschaving al onder oosterse invloed stond. Door sommige antieke auteurs werd ze beschouwd als oudste van de Moiren (schikgodinnen).

In 'archaïsche tijden' ging het, aldus B.G. Walker, om de oude godentrias 'maagd/moeder/oude vrouw'. Haar heerschappij over de wereld liep volgens het ius naturae. Aanvankelijk was ze niet alleen een Griekse godin, maar ook een Syrische,
Aphrodite

Aphrodite wordt opgevangen door twee dienaressen terwijl ze uit de branding oprijst (bas-reliëf van de zogenaamde "Ludovisitroon", ca. 460 v.Chr. [authenticiteit is omstreden]).

ook bekend onder de naam Asherah of Astarte. En als oermoeder van de Romeinen schonk zij hun voorvader Aeneas het leven. De naam van Anchises, haar minnaar die Aeneas bij haar kreeg en daarna gecastreerd werd, betekende "hij die met Isis paart". Aanvankelijk had zij onder verschillende namen ook een liefdesband met Semitische godheden. Na 70 v.Chr. besloeg haar cultus ook de hoofdtempel in Jeruzalem.

Zij werd, aldus Walker, ook Mari genoemd (de zee). Egyptische teksten refereerden aan haar als Ay-Mari. Eén van haar epitheta was Koningin van de Zee. Maar zij werd onder een hele litanie van verdiensten en namen aangeroepen net zoals de "Duizendnamige Kali". Zij was niet alleen Mari, Moira en Marina, Pellagia en Stella Maris, alle titels die naar haar heerschappij over de zee verwezen, maar ook Ilithyia, godin van de geboorte, Hymen, godin van het huwelijk, Venus, godin van de seksualiteit en de jacht, Urania, koningin van de hemel, Androphonos, vernietiger van mannen, en talloze anderen. De maand April (Aphrilis) bewaart nog steeds de herinnering aan haar. De antieke kalender van Romulus noemde dit de maand van Venus.