Wikia


De cycloop is een figuur uit de Griekse mythologie. Cyclopen zijn woeste reuzen met maar een oog. Ze woonden bij elkaar op de hellingen van de vulkaan Etna op Sicilië, ver weg van de beschaafde wereld. Cyclopen zouden leven van de landbouw, veeteelt en hadden veel schapen. Volgens Homeros aten ze ook kinderen.

De eerste cyclopen, genaamd Steropes, Brontes en Arges, zijn volgens de mythologie de kinderen van Gaia en Ouranos. Ze zijn de assistenten van de god van de smeedkunst Hephaistos. Aan hen heeft Zeus zijn bliksem, Poseidon zijn drietand en Hades zijn onzichtbaarheidshelm (hadeskap) te danken.

In Griekenland, op de Peloponnesos, onder andere om Mycene -de stad van koning Agamemnon en Eurystheus, voor wie Herakles werken moest verrichten- stonden enorme muren. Zij dienden als stadsmuren en bestonden uit geweldige blokken
Redon.cyclops

Odilon Redon (1840-1916) Le Cyclope

natuursteen. Deze muren waren zo groot en imposant dat de Grieken geloofden dat ze niet door mensen waren gebouwd maar door de Cyclopen. Daarom noemen we ze 'Cyclopische muren'