Wikia


Demeter (Oudgrieks: Δημήτηρ / Dêmếtêr) is een figuur uit de Griekse Mythologie. Zij was de dochter van Kronos en Rheia en dus een zus van Zeus, Poseidon, Hades, Hera en
Demeter

Een buste van Demeter (kopie van Grieks origineel uit de 4e eeuw v.Chr., Museo Nazionale Romano).

Hestia. Demeter was de godin van de landbouw in het algemeen en de vruchten, die de mens tot voedsel dienen, alsook die van de burgerlijke orde en wetten, waarvan de invoering door de landbouw werd bewerkstelligd, toen de mensen hun wilde, zwervende leefwijze lieten varen en zich vaste woonplaatsen begonnen te kiezen, en uiteindelijk ook de godin van de echt.


Oorsprong Edit

Na haar geboorte deelde zij aldus de Griekse Mythologie het lot van haar broers en zussen, dat is, zij werd door haar vader Kronos verslonden, doch evenals zij in het leven teruggeroepen, toen Zeus zijn vader dwong de door hem verslonden kinderen weer uit te braken. Voorts heeft de godin Demeter, letterlijk aangeroepen als goddelijke moeder, alle karakteristieken van de oudere Cybele, een Frygische godin, die op haar beurt een reflectie was van de godin Kubaba uit de Hattische mythologie.

Demeter Pelasgis Edit

Die opvatting van Demeter als de moederaarde behoort tot haar oorspronkelijk wezen. Vandaar dan ook, dat ze nauw verwant is met Gaia en Rhea Cybele, hoewel zij aan de andere kant een zeer bepaald daarvan afgescheiden afzonderlijke persoonlijkheid heeft. Men kan haar veilig voor een van de oudste, Pelasgische (het vóór-Hellenistische Griekenland) godheden van Griekenland houden. Vandaar haar bijnaam Pelasgis. Wat sommige schrijvers omtrent haar Egyptische oorsprong en omtrent haar identiteit met de Egyptische godin Isis hebben beweerd, schijnt onaannemelijk. Demeter was de zus van Poseidon en de schoonzus van Hera. Maar Demeter had stiekem een oogje op Zeus. Hera wist dit en deed er alles aan om haar te vernietigen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.