Wikia


In de Griekse mythologie waren de Giganten ontzaglijke reuzen, met vreselijke aangezichten, lange verwarde haren, die van hoofd en kin afhingen, en van geschubde drakenstaarten in plaats van voeten voorzien. Ze tonen enige gelijkenis met de Jötun uit de Noordse mythologie. De Giganten werden voortgebracht door Gaia, de moeder aarde, nadat deze de bloe
Relief Wiener Brücke-Mutter Erde fec

Athena en de stervende gigant

ddruppels, welke uit het verminkte lichaam van Uranus stroomden, in zich had opgenomen. Zij had aan deze schrikkelijke wezens het aanzien gegeven omdat zij er over vertoornd was, dat Uranus haar zonen, de Titanen, in de Tartarus geslingerd en tot eeuwige gevangenschap veroordeeld had. Als hun geboorteland noemt men nu eens Phlegrai, een vulkanische streek, in het verre Westen gelegen (gewoonlijk dacht men zich die als in de nabijheid van Cumae, een Griekse stad in het Italiaanse landschap Campanië, of ook wel in Thessalië gelegen), dan eens het Griekse schiereiland Pallene.