Wikia


Hestia

De zogenaamde "Hestia Giustiniani" (Torlonia Museum (?)).

Hestia (Oud-Grieks: Ἑστία / Hestía, Ionisch: Ἱστία / Istía; ook bekend als Ἑξία / Hexía en Ἑστρία / Hestría) is een figuur uit de Griekse Mythologie. Zij was de oudste dochter van Kronos en Rheia en dus ook de oudste zuster van Zeus. Toch was zij in het volksgeloof van de Grieken de jongste van de godheden, die op de Olympos hun woning hadden, want in geen van beide gedichten van Homeros wordt haar naam vermeld. Zij zou als oudste als eerste worden verzwolgen door haar vader en als laatste terug worden uitgespuwd, zodat zij bij haar "tweede geboorte" de jongste was.