Wikia


In de Griekse mythologie is de Hydra van Lerna een veelkoppig, slang- of draakachtig chtonisch monster dat huisde in het meer van Lerna, in Argolis. Herakles (of Hercules) versloeg deze dochter van Echidna en Typhon met de hulp van zijn neef Iolaos als één van zijn twaalf werken.
Lernaean Hydra Louvre CA598

Herakles, Iolaos en de Hydra van Lerna op een zwartfigurige lekythos, ca. 500-475 v.Chr.

Iolaos' hulp was nodig omdat iedere afgehouwen kop van de Hydra telkens dubbel teruggroeide. Iolaos schroeide de nekken van de door Herakles afgehakte koppen onmiddellijk dicht om dit te voorkomen. Alleen de laatste kop van het beest was onsterfelijk. Toen greep Herakles een grote steen en gooide die naar de Hydra toe. Toen hij de Hydra had verslagen doopte hij zijn pijlen in het gif van de Hydra.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.