Wikia


Medusa is een monsterlijke chtonische figuur uit de Griekse mythologie. Zij is de dochter van Phorkys en Keto en is de bekendste van de drie Gorgonen.

Medusa had ooit een bijzondere schoonheid. Ze woonde echter, tot haar verdriet, in een land waar nooit de zon scheen. Medusa smeekte Athena haar te laten vertrekken naar zonnige streken. Toen Athena haar dit weigerde, vernederde zij de godin door uit te roepen dat Athena haar niet wilde laten gaan, omdat men anders uitsluitend aandacht voor de schoonheid van haarzelf en
Medusa by Carvaggio

Kop van Medusa door Caravaggio. 1592-1600. Uffizi, Florence.

niet voor die van Athena zou hebben.

In een andere versie van de mythe zou Medusa de toorn van Athena hebben gewekt door in Athena's tempel de liefde met Poseidon te bedrijven. De woedende Athena nam wraak door Medusa's mooie haar in een nest kronkelende slangen te veranderen. Verder zou eenieder die Medusa in het gelaat keek, ter plaatse verstenen. Sindsdien zou het haar taak zijn zo veel mogelijk mensen te doen verstenen.

Uiteindelijk wordt ze gedood en onthoofd door de heros Perseus, die hierbij o.m. door Athena geholpen werd. Uit haar bloed werden (als gevolg van een eerdere liefde met Poseidon) het gevleugelde paard Pegasus en de reus Chrysaor geboren. Uiteindelijk werd haar hoofd door Perseus aan Athena geschonken, die het op haar schild plaatste om vijanden mee te kunnen verstenen.

Ook is er een mythe die zegt dat het hoofd van Medusa is gebruikt om de kraken (een octopus-achtig zeemonster) te verstenen en te doden.