Wikia


Pegasus is een figuur uit de Griekse mythologie. Pegasus, het gevleugelde paard, ontstond uit een liefde tussen de Gorgo Medusa en de zeegod Poseidon. Hij kwam ter wereld uit Medusa's bloed toen de held Perseus haar doodde.

Zijn bekendste optreden is wellicht in de mythe van Bellerophon, waarin Bellerophon het dier vangt en temt zodat deze van dienst kan zijn in de strijd tegen de Chimaera en tegen de Amazonen. Bellerophon probeerde op Pegasus naar de Olympos te vliegen, maar de goden doorzagen de hoogmoedige daad van Bellerophon en stuurden een vlieg, die Pegasus onder de staart beet. Pegasus steigerde en Bellerophon viel eraf en stierf een gruwelijke dood (alhoewel hij volgens sommige bronnen door de godin Athena werd gered).

Pegasus kwam wel op de Olympos aan en werd 'drager' van de bliksemschichten van Zeus.

De hoefslag van Pegasus schiep de bron Hippokrene.